©2014-2022, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN KỲ
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác